انگلیسی
سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:یونس جعفری                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی     : jafari.y2010@gmail.com,yjafari@iaushab.ac.ir

 

تحقیق و پژوهش

مقالات چاپ شده مجله­های علمی پژوهشی : 

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. شناسایی نواحی دارای پتانسیل بالای آتش­سوزی با استفاده از شبکه­ی عصبی و تصمیم­گیری چند معیاره. نشریه­ی علمی پژوهشیRSو GISشهید بهشتی

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. مدلسازی خطر آتش­سوزی و شناسایی نواحی با پتانسیل بالا با استفاده از آنالیز تصمیم­گیری چند معیاره بر مبنای شاخص­های ماهواره­ای. نشریه­ی دو فصلنامه علمی و پژوهشی محیط زیست

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. بررسی زمانی و مکانی آتش­سوزی استان گلستان از سال 2001 تا 2005 با استفاده از سنجش از دور و GIS. در حال داوری در نشریه علمی و پژوهشی مهندسی نقشه­برداری


مقالات چاپ شده در کنفرانس : 

جعفری، ی.، م.صاحبی، 1389. روش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استخراج راه از تصاویر ماهواره ای و بررسی مدل snake. همايش ملی ژئوماتيك

Oral

جعفری، ی.، م.صاحبی، 1389. بررسی روشهای آشکارسازی مواد نفتی نشت شده در دریاها و اقیانوسها از طريق تصاوير ماهواره اي. همايش ملی ژئوماتيك

Poster

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، 1390. بررسی عدم قطعیت­های موجود در اندازه­گیری ماهواره­ای از بازتابندگی سطوح. هیجدهمین همايش ملی ژئوماتيك و اولین همایش بین­المللی ISPRS

Poster

جعفری، ی.، ع. اردکانی، ع. محمدزاده، 1390. بررسی و ارزیابی اثر برخی از پارامترهای استاتیک در آتش­سوزی جنگلهای شمال کشور با استفاده از RSو GIS. نخستین همایش بین المللی آتش­سوزی در عرصه­های منابع طبیعی. 4 و 5 آبان ماه سال 1390، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Poster

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1391. بررسی و ارزیابی اثر برخی از پارامترهای دینامیک بر روی وقوع آتش­سوزی در جنگلهای شمال کشور با استفاده از داده­های هواشناسی و سنجش از دور. دومین همایش بین­المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک

Oral

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1391. مدلسازی خطر آتش­سوزی با استفاده از شاخص­های ماهواره­ای و پارامترهای متغیر در زمان. دومین همایش بین­المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک

Poster

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. پیش­بینی فراوانی آتش­سوزی با استفاده از پارامترهای متغیر در زمان و شبکه­ی عصبی.سومین همایش بین­المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی و بیستمین همایش ملی ژئوماتیک

Poster

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.