انگلیسی
سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:یونس جعفری                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی     : jafari.y2010@gmail.com,yjafari@iaushab.ac.ir

 

مقالات ژورنال

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. شناسایی نواحی دارای پتانسیل بالای آتش­سوزی با استفاده از شبکه­ی عصبی و تصمیم­گیری چند معیاره. نشریه­ی علمی پژوهشیRSو GISشهید بهشتی

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. مدلسازی خطر آتش­سوزی و شناسایی نواحی با پتانسیل بالا با استفاده از آنالیز تصمیم­گیری چند معیاره بر مبنای شاخص­های ماهواره­ای. نشریه­ی دو فصلنامه علمی و پژوهشی محیط زیست

جعفری، ی.، ع.محمدزاده، ع. اردکانی، 1392. بررسی زمانی و مکانی آتش­سوزی استان گلستان از سال 2001 تا 2005 با استفاده از سنجش از دور و GIS. در حال داوری در نشریه علمی و پژوهشی مهندسی نقشه­برداری

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.